Shopgiasi.vn
BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER111BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1
 
 
Tên sản phẩm: Giá từ: đến
 
DANH MỤC SẢN PHẨM
 

CHI NHÁNH HCM


PHONG KINH DOANH

(Ms Ngọc Tuyền)
Mobi: 0948 832 839


(Ms Trúc Mai)
Mobi: 0965 121 649

(Ms Mỹ Thanh)
Mobi: 0163 828 6151


(Ms Huỳnh Giao)
Mobi: 0913 631 723


(Ms Thúy Quỳnh)
Mobi: 0902 74 36 79


(Ms Ngọc Quỳnh)
Mobi: 0933 129 229


(Ms Thanh Thi)
Mobi: 0902 554 931


(Mr Quang Lập)
Mobi: 0938 536 638(Ms Ngô Chiêu)
Mobi: 0944 151 055(Ms Phương)
Mobi: 0903 94 94 14


(Ms Phương Anh)
Mobi: 0919 906 036


(Mr Bằng)
Mobi: 0909 156 284


(Mr Tấn Đức)
Mobi: 0918 061 381

(Ms My)
Mobi: 0993 410 665


(Ms Trang)
Mobi: 0934872 735

(Mr Vũ Bình)
Mobi: 0933 304 969


(Ms Vy)
Mobi: 0934 011 215


(Mr Văn Đức)
Mobi: 0977 133 188

(Mr Nhật Bình)
Mobi: 0903 963 360


(Ms Kim Ngân)
Mobi: 0906 580 315

(Ms Vẹn)
Mobi: 0938 954 124


(Ms Hà)
Mobi: 0905 217 633

(Mr Thanh Anh)
Mobi: 0908 557 188

(Ms Tuyết Anh)
Mobi: 0938 766.088

SALE MANAGER

(Ms Thanh Thảo)
Mobi: : 0908 660 770


TIẾP NHẬN GÓP Ý

(Ms Thanh Thảo)
Mobi: : 0908 660 770
 

Sản phẩm mới
SÁT CÁNH CÙNG GIA ĐÌNH VIỆT
Liên hệ
 
 
LAP XUONG TAN HUONG
210.000 VNĐ
 
 
D1118SG-D200
400.000 VNĐ
ODER SL 5 GIẢM 40K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
BINH GIU NHIET STAINLESS 350ML-HGD50
100.000 VNĐ
MUA 5 TẶNG 1  
 
J226VN-J210
Liên hệ
ODER SL 5 GIẢM 50K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
AK618SG-AK350
700.000 VNĐ
ODER SL 5 GIẢM 100K  
HÀNG ĐANG MAY
 
D6216VN-D200
400.000 VNĐ
28-01 CÓ HÀNG, SL 5 GIẢM 30K  
 
S78114VN-S350
700.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AK718SG-AK400
800.000 VNĐ
ODER SL 5 GIẢM 100K  
HÀNG ĐANG MAY
 
D5316VN-D230
460.000 VNĐ
26-01 CÓ HÀNG  
 
D16114VN-D200
440.000 VNĐ
ODER SX GIẢM ĐẾN 100K/1SP  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
A326VN-A140
280.000 VNĐ
ODER SX GIẢM ĐẾN 40K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
D71114VN-D350
700.000 VNĐ
KHUYẾN MÃI MỪNG TẾT GIÀM ĐẾN 150K/1SP  
 
BO DO BD5556V.-BDTT125
250.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ 70K  
 
D3716VN-D290
580.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S2999VN-S400
800.000 VNĐ
THANH LÝ BỎ MẪU GIẢM ĐẾN 200K/1SP  
 
D10014CL-D270
540.000 VNĐ
COTTON LỤA GIÁ 150K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
D4916VN-D350
530.000 VNĐ
 
HÀNG ĐANG MAY
 
D4616VN-D400
590.000 VNĐ
 
HÀNG ĐANG MAY
 
D4216VN-D355
600.000 VNĐ
 
HÀNG ĐANG MAY
 
AK2916VN-AK300
600.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
BD3330RN-BDTT150
300.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ GIÁ 70K  
 
D10014MN-D200
400.000 VNĐ
THANH LÝ BỎ MẪU HẾT LÔ 160K  
 
DAM D2992RN-D100
200.000 VNĐ
THANH LÝ BỎ MẪU HẾT LÔ GIÁ 65K  
HẾT HÀNG HCM
 
D818SG-D200
400.000 VNĐ
 
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
D1716VN-D290
580.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AK95114VN-AK400
800.000 VNĐ
SL 30 GIẢM 100K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
D918SG-D200
400.000 VNĐ
 
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
AK73114VN-AK350
700.000 VNĐ
THANH LÝ BỎ MẪU HẾT LÔ GIÁ 200K (HẾT HÀNG HCM)  
HẾT HÀNG HCM
 
S1018SG-S400
800.000 VNĐ
 
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
AK74114-AK305
610.000 VNĐ
THANH LÝ BỎ MẪU GIÁ 200K  
 
AO KHOAC AK76114VN-AK420
840.000 VNĐ
THANH LÝ BỎ MẪU GIÁ 250K  
 
AK518SG-AK400
800.000 VNĐ
ODER GIẢM ĐẾN 150K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
AK99114VN-AK250
500.000 VNĐ
SX NGAY GIÁ XƯỞNG GIẢM ĐẾN 100K/1SP  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
D6116VN-D250
500.000 VNĐ
ODER SX GIẢM ĐẾN 100K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
AK75114VN-AK250
500.000 VNĐ
THANH LÝ BỎ MẪU HẾT LÔ GIÁ 180K  
 
AO KHOAC AK52123VN-AK350
700.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ GIÁ : 200K  
 
AK2123MD-AK350
700.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ GIÁ 200K  
 
S18114VN-S350
700.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ : 200K  
 
D5016VN-D500
1.000.000 VNĐ
 
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
D716VN-D350
700.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D62114VN-D300
600.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D8116VN-D300
Liên hệ
 
HÀNG ĐANG MAY
 
Q3316VN-Q250
500.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
DAM SG794D-D150
300.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ GIÁ 60K  
 
S100114VN-S220
440.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AK69114VN-AK305
610.000 VNĐ
THANH LÝ BỎ MẪU GIÁ 200K  
 
HAT DIEU LUA TP0115V-125
250.000 VNĐ
 
 
S21114VN-S400
800.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ GIÁ 200K  
 
DAM D4874V-D200
400.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
DAM D1134NM-D250
500.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ 100K  
 
BD7716VN-BD220
440.000 VNĐ
 
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
AO A11104T-A115
230.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
BO DO BD100414-JS165
330.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ 70K  
 
BO DO S3074PG-BD170
340.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D6316VN-D250
500.000 VNĐ
 
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
AO KHOAC SG8585AK-AK450
900.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ GIÁ 200K/SET  
 
AO KIEU A23104RN-A105
210.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ 60K (SL CÒN <50)  
 
AO A4104RN-A120
240.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ GIÁ 60K  
 
DAM D4274PG-D90
180.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ 50K (SL CÒN 60 CÁI)  
 
AO THUN AT9414HT-AT55
110.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ GIÁ 30K (SL CÒN 100)  
 
QUAN NAM KAKI LV515LT-250
500.000 VNĐ
 
 
AK82114VN-AK400
800.000 VNĐ
NHẬN ODER SẢN XUẤT LẦN 2  
 
D1616VN-D290
580.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
DAM D4254HG-D220
440.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-(SP GIỐNG HÌNH 100%)  
 
D1616VN-BE-D180
360.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
SET S3737RN-S250
500.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
SG1994TE-TE100
200.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D6016VN-D250
500.000 VNĐ
ODER SX GIẢM ĐẾN 100K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
AK418SG-AK350
700.000 VNĐ
ODER SX GIẢM ĐẾN 100K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
AO A1854V-A110
220.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ GIÁ 60K SL <30 (HẾT HÀNG HCM)  
HẾT HÀNG HCM
 
BO DO BD754N-BDTT170
340.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ GIÁ 70K SL CÒN <30  
 
BO DO BD88414T-BDTT150
300.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ GIÁ 70K SL CÒN <100  
 
BO DO BD3399V.-BDTT115
230.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ 70K  
 
BO DO BD5677RN-BDTT125
250.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ GIÁ 60K  
 
BO DO BD92414V-BDTT150
300.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ GIÁ 70K  
 
D219VN-D165
330.000 VNĐ
16-1 CÓ HÀNG, SP CÓ KÈM CÀI TÓC  
 
AO KHOAC AK66123VN-AK300
600.000 VNĐ
GIẢM ĐẾN 100K/1SP  
 
DAM D4534V-D250
500.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D816VN-D250
500.000 VNĐ
11-1-2015 CÓ HÀNG  
 
S81114VN-S400
800.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG LẦN 2  
 
DAM D1004RN-D300
600.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
DAM D1001RN-D350
700.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-MUA 2 TẶNG 1  
 
D89114VN-D255
510.000 VNĐ
10-1-2015 CÓ HÀNG  
 
AK88114VN-AK400
800.000 VNĐ
 
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
D98114VN-D200
400.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D118VN-D200
400.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AK11114VN-AK300
600.000 VNĐ
CÓ MÀU MỚI  
 
AK2716VN-AK300
600.000 VNĐ
GIAM GIÁ ĐẾN 150K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
AK39114VN-AK400
700.000 VNĐ
GIẢM ĐẾN 120K/1SP  
 
AK95114VN-AK400
800.000 VNĐ
CHÁY HÀNG LẦN 1- ODER THÊM LẦN 2  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
D73104VN-D200
400.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG LẦN 2  
 
DAM SG1694D-D200
400.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
DAM AK61104VN-AK350
700.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-SIÊU KHUYẾN MÃI  
 
AO KHOAC AK60104MC-AK250
500.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AK93114VN-AK365
730.000 VNĐ
CHÁY HÀNG LẦN 2 NHẬN ODER LẦN 3  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
AK39114VN-AK310
620.000 VNĐ
29-12 CÓ HÀNG-CHẤT LIỆU KAKI LOẠI 1  
 
AO KHOAC AK6574H-AK300
600.000 VNĐ
SP CHỈ CÒN MÀU 7  
 
BALO DA QUANG BL2207-HGD140
280.000 VNĐ
 
 
Trang 1/16: 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  Tiếp
 

CHI NHÁNH HÀ NỘI

PHONG KINH DOANH

(Ms Hồ Quỳnh)
Mobi: 0986 401 120

(Ms Vũ Tuyết)
Mobi: 01699 099 609

(Ms Nguyễn Thủy)
Mobi: 0989.218.111

(Ms Đỗ Thanh)
Mobi: 0963 670 194

(Ms Phạm Ánh)
Mobi: 0167 88 31 577

(Ms Nguyễn Hiền)
Mobi: 0936 818 408


(Ms Hoàng Thúy)
Mobi: 0916 080 251


(Ms Thị Tâm)
Mobi: 0168 451 9460


(Ms Duyên)
Mobi: 0976 363 689

(Ms Tăng Vân)
Mobi: 0164 980 3765

(Ms Thanh Vân)
Mobi: 0167 216 7906

(Ms Vũ Trang)
Mobi: 0973 024 112

(Ms Đinh Hương)
Mobi: 0169 9669 169

(Ms Thoa)
Mobi: 094 868 2009

(Ms Nguyễn Hiền)
Mobi: 01662 110 576

(Ms Nga)
Mobi: 096 7444 738

(Ms Thúy Hằng)
Mobi: 0973 671 078

(Mr Trường Minh)
Mobi: 0962 619 892

(Ms Ngọc Tú)
Mobi: 0988 484 107

(Ms Bích Đào)
Mobi: 0986 066 196

(Ms Hoàng Thủy)
Mobi: 0944605292


Mr Lâm
Mobi: 0938 326 234


Ms Thúy Hiên
Mobi: 0983 857 146


Ms Thị Trang
Mobi: 01669 964 008

(Mr Tiến)
Mobi: 0936 288 562


(Ms Đỗ Hương)
Mobi: : 0978 845 303

(Ms Huệ)
Mobi: : 01649 616 701

SALE MANAGER PHÂN PHỐI

(Ms Ý)
Mobi: : 0977 205 407

SALE MANAGER DỰ ÁN
(MR CHỨC)
Mobi: : 0985 252 333TIẾP NHẬN GÓP Ý

(Ms Thanh Thảo)
Mobi: : 0908 660 770

 
HỆ THỐNG ĐẠI LÝ 
   
   
  Số lượt truy cập: 8885338 - Đang Online: 101