Shopgiasi.vn
 
BARNER1BARNER2BARNER3BARNER3
 
 
Tên sản phẩm: Giá từ: đến
 
DANH MỤC SẢN PHẨM
 

CHI NHÁNH HCM


PHONG KINH DOANH

(Mr Thắng)
Mobi: 0914.07.0918 


(Ms Ngọc)
Mobi: 0948 832 839


(Ms Yến)
Mobi: 09333 25 246


(Ms Phương Anh)
Mobi: 0919 906 036 


(Mr Bằng)
Mobi: 0909 156 284


(Mr Tấn Đức)
Mobi: 0918 061 381

(Ms My)
Mobi: 0993 410 665


(Ms Trang)
Mobi: 0934 872 735

(Mr Vũ Bình)
Mobi: 0933 304 969


(Ms Vy)
Mobi: 0934 011 215


(Mr Văn Đức)
Mobi: 0977 133 188

(Mr Nhật Bình)
Mobi: 0903 963 360


(Ms Kim Ngân)
Mobi: 0906 580 315

(Ms Vẹn)
Mobi: 0938 954 124


(Ms Hà)
Mobi: 0164 854 2945

(Mr Thanh Anh)
Mobi: 0908 557 188

(Ms Tuyết Anh)
Mobi: 0938 766.088

TIẾP NHẬN GỚP Ý

(Mr Lọ)
Mobi: 0126 354 1277


Sản phẩm mới
AO KIEU A22104RN-A105
210.000 VNĐ
MẪU ODER SX-LỤA CÁT  
 
AO KIEU A6714LC-A110
220.000 VNĐ
MẪU ODER SX-LỤA CÁT  
 
AO KHOAC AK7777RN-AK200
400.000 VNĐ
SP ĐANG MAY  
 
AO KHOAC AK22104RN-AK200
400.000 VNĐ
SP ĐANG MAY  
 
DAM VOAN THAT NO SAU-D50
200.000 VNĐ
SIÊU KM-MUA 10 TẶNG 1  
 
DAM D0909VL-D115
230.000 VNĐ
SIÊU KM-MUA 2 TẶNG 1  
 
DAM OM XE 2 VAI-D50
100.000 VNĐ
SIÊU KM-MUA 10 TẶNG 1  
 
DAM CO PETER PAN NUT NGUC-D100
200.000 VNĐ
SIÊU KM-MUA 2 TẶNG 1  
 
DAM THUN CO GIA PETERPAN-D100
200.000 VNĐ
SIÊU KM-MUA 2 TẶNG 1  
 
AO HT1454A-A115
230.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
CHAN VAY CV21104RN-CV110
180.000 VNĐ
MẪU ODER SẢN XUẤT  
 
AO A113RN-A160
260.000 VNĐ
SP ĐANG MAY-MADE IN VIÊT NAM  

Hàng đang may

 
AO KHOAC AK8474B-AK330
530.000 VNĐ
10-09 CÓ HÀNG  
 
DAM D86414V-D300
480.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D864M-D300
480.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
DAM HT3364D-D300
500.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AO KHOAC AK6574V-AK300
480.000 VNĐ
7-9 CÓ HÀNG  
 
AO A3104RN-A130
210.000 VNĐ
30-08 CÓ HÀNG  
 
AO KHOAC AK9104RN-AK270
440.000 VNĐ
5-9 CÓ HÀNG  
 
DAM D1717RN-D200
400.000 VNĐ
MẪU ODER SẢN XUẤT  
 
DAM SG1694D-D200
320.000 VNĐ
23-8 CÓ HÀNG  
 
BO DO BD2534V-JS200
320.000 VNĐ
21-8 CÓ HÀNG  
 
AK08123HT-AK270
500.000 VNĐ
MẪU ODER SẢN XUẤT  
 
D2293HN-D200
330.000 VNĐ
2-9 CÓ HÀNG  
 
SET S6074V-S800
1.280.000 VNĐ
SP ĐANG MAY  

Hàng đang may

 
AK52123M-AK300
750.000 VNĐ
MẪU ODER SẢN XUẤT  
 
AO A11104T-A115
180.000 VNĐ
26-8 CÓ HÀNG  
 
AK59123V-AK300
480.000 VNĐ
MẪU ODER SẢN XUẤT  
 
AK97123S-AK160
350.000 VNĐ
MẪU ODER SẢN XUẤT  
 
AK5014VL-AK180
400.000 VNĐ
MÂU ODER SẢN XUẤT  
 
AK1514MC-AK150
340.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AK3934V-AK150
360.000 VNĐ
MẪU ODER SẢN XUẤT  
 
AK3993NM-AK150
240.000 VNĐ
 
 
AK1714VL-AK170
275.000 VNĐ
HẾT MÀU CAM HCM  
 
AK814XD-AK215
344.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AK99123X-AK160
260.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AK89123HL-AK150
240.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AK88123HL-AK170
340.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
DAM D8214VL-D155
400.000 VNĐ
CÒN HÀNG CHI NHÁNH HN  
 
AK02123X-AK210
336.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AK23103MD-AK115
290.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AO KHOAC DAY KEO PHOI REN-AK50
100.000 VNĐ
SIÊU KM-MUA 10 TẶNG 1  
 
AK6889RN-AK110
300.000 VNĐ
SIÊU KM-MUA 5 TẶNG 1  
 
AK37113NM-AK65
200.000 VNĐ
25-08 CÓ HÀNG  
 
AO A4104RN-A120
192.000 VNĐ
28-08 CÓ HÀNG(LỤA CÁT)  
 
DAM D7174V-D180
290.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AK6293NM-AK50
100.000 VNĐ
 
 
D10014CL-D270
440.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG LẠI  
 
AO KHOAC SGS-LOVA NO SAU-AK50
100.000 VNĐ
SIÊU KM-MUA 10 TẶNG 1  
 
DAM H050614-D135
216.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG LẠI  
 
AO KHOAC SGS-THAT LUNG EO-AK50
100.000 VNĐ
SIÊU KM-MUA 10 TẶNG 1  
 
AO A73414HD-ASM110
176.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AO VOAN A974NG-A90
144.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG LẠI  
 
AO A5174PG-A120
192.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
DAM D0887RN-D150
240.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
ASM81713-A95
250.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AO LEN A1080V-A250
400.000 VNĐ
CHÁY HÀNG  
 
DAM D6104RN-D200
320.000 VNĐ
MẪU ODER SẢN XUẤT  
 
AO KIEU A5104RN-A120
192.000 VNĐ
MẪU ODER SẢN XUẤT  
 
AO KHOAC AK10104RN-AK250
400.000 VNĐ
MẪU ODER SẢN XUẤT  
 
DAM D6174HD-D155
250.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
DAM D007RN-D115
190.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AO LEN NU PHOI HOA 2014-AL115
290.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
SET S5374V-S300
480.000 VNĐ
ĐÃ CO HÀNG LẠI  
 
AO A554H-A115
184.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
DAM D4774V-D200
320.000 VNĐ
18-8 CÓ HÀNG  
 
AKT0002-AK175
280.000 VNĐ
16/8 CÓ HÀNG LẠI  
 
DAM D1119RN-D170
272.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG LẠI  
 
A10113NM-ASM95
160.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG LẠI  
 
A6714HL-ASM100
300.000 VNĐ
TẠM HẾT HÀNG HCM  
 
DAM D4874V-D200
320.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
DAM D4674V-D140
224.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG - HÀNG SHOP NHIỀU SIZE  
 
AO SO MI HAN QUOC NUT DEN-ASM85
230.000 VNĐ
HẾT MÀU TRẮNG HCM  
 
AO A5674V-A115
184.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
DAM D53414V-D200
320.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG LẠI  
 
AO KIEU A6374V-A120
192.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  

Hàng đang may

 
DAM D2992RN-D100
160.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
SET S4374T-S285
460.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG(CÓ BÁN RỜI)  
 
AT0234-A95
152.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG (SP SHOP CÓ NHIỀU SIZE)  
 
D5474V-D150
240.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
BO DO BD2084PG-BD90
144.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
DAM D3854N-D200
320.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG LẠI  
 
LONG DEN LED TRUNG THU TT2014-40
65.000 VNĐ
 
 
BALO VAI DU VN0078-185
300.000 VNĐ
 
 
D5574V -D180
288.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG (SP KÈM THẮT LƯNG)  
 
AO A1674NG-A115
184.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
DAM D3344RN-D50
50.000 VNĐ
 
 
DONG HO TU DONG OUYAWEI Y0079-DH625
1.000.000 VNĐ
 
 
DONG HO NAM SKMEI SK9055-DH280
450.000 VNĐ
HẾT HÀNG HCM  
 
TUI XACH TX8888CN-TX150
240.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
TUI HOP HK0050-TX150
240.000 VNĐ
 
 
DONG HO THE THAO WEIDE W1009-DH440
705.000 VNĐ
 
 
TUI XACH TX194CN-TX300
480.000 VNĐ
 
 
VOI XIT THONG MINH XHOSE-HGD145
232.000 VNĐ
 
 
DAM D1774NG-D155
248.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D3674V-DAM150
240.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG LẠI  
 
SG1994TE-TE100
160.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
DAM D1464G-D150
240.000 VNĐ
 
 
MAY BAM MI-GD45
72.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
Trang 1/14: 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Tiếp
 
CHỌN CHI NHÁNH

 

 

CHI NHÁNH HÀ NỘI

PHONG KINH DOANH

(Ms Nga)
Mobi: 096 7444 738


(Ms Thúy Hằng)
Mobi: 0973 671 078


(Mr Trường Minh)
Mobi: 0962 619 892 


(Ms Ngọc Tú)
Mobi: 0988 484 107 


(Ms Bích Đào)
Mobi: 0986 066 196 


(Ms Hoàng Thủy)
Mobi: 0944605292


(Ms Tuyết)
Mobi: 01699 099 609


Mr Lâm
Mobi: 0938 326 234
 

Ms Thúy Hiền
Mobi: 0983 857 146
 


Ms Thị Trang
Mobi: 01669 964 008
 

(Mr Tiến)
Mobi: 0936 288 562

(Ms Giang)
Mobi: 0975 13 1111

(Ms Hương)
Mobi: : 0978 845 303

(Ms Huệ)
Mobi: : 01649 616 701

CỘNG TÁC VIÊN
 PHÂN PHỐI

(Ms Lĩnh)
Mobi: : 0165 5890 713

(Mr Ngọc Chức)
Mobi: 0985 252 333

SALE MANAGER
(Ms Ý)
Mobi: 0977 205 407

TIẾP NHẬN GỚP Ý

(Mr Lọ)
Mobi: 0126 354 1277

 
QUẢNG CÁO LOGO

 
   
  Số lượt truy cập: 6831195 - Đang Online: 151