SHOPGIASI.VN (SẢN XUẤT THỜI TRANG)
Shopgiasi.vn
BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1
 
 
Tên sản phẩm: Giá từ: đến
 
DANH MỤC SẢN PHẨM
 

THÔNG TIN MỚI

 

Sản phẩm mới
QUA BANH MILO-HGD50
100.000 VNĐ
 
 
S5946VN-S300
600.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG (SP CÓ PHỤ KIỆN)  
 
D9546VN-D200
400.000 VNĐ
30-05 CÓ HÀNG  
 
A9046VN-A120
240.000 VNĐ
1-6 CÓ HÀNG  
 
D71114VN-D210
420.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D3546VN-D185
370.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D6746VN-D150
300.000 VNĐ
1-6 CÓ HÀNG LẠI  
 
D1346VN-D230
460.000 VNĐ
 
 
D816VN-D170
340.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D4916VN-D270
540.000 VNĐ
 
 
D4216VN-D250
500.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
BD100414-JS100
200.000 VNĐ
 
 
JS7646HCM-JS190
380.000 VNĐ
 
 
S9346VN-S250
500.000 VNĐ
6-6 CÓ HÀNG  
HÀNG ĐANG MAY
 
D7746LT-D150
300.000 VNĐ
1-6 CÓ HÀNG LẠI  
 
D01223VN-D200
400.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D9646VN - D190
380.000 VNĐ
2-6 CÓ HÀNG  
HÀNG ĐANG MAY
 
D4446VN-D220
440.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG LẠI  
 
A5746VN-A130(5PT)
260.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-CHỤP HÌNH THẬT  
 
BD7846LT-BD150
280.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG (ĐANG MAY MÀU 3)  
 
D4246VN-D200
400.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-SP CHỤP HÌNH THẬT  
 
BD6946VN-BD230
460.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-SP CHỤP HÌNH THẬT  
 
DAM D1001RN-D350
700.000 VNĐ
KM GIẢM 150K/1SP  
 
DAM D1004RN-D300
600.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-KM GIẢM 100K/1SP  
 
A2626VN-A140
280.000 VNĐ
GIẢM GIÁ 35K/1SP  
 
A6146VN-A130
260.000 VNĐ
20-05 CÓ HÀNG LẠI  
 
AK64114VN-AK205
410.000 VNĐ
KM GIẢM 55K/1SP  
 
DAM D4254HG-D220
440.000 VNĐ
KM GIẢM 100K/1SP  
 
D4346VN-D150
300.000 VNĐ
 
HẾT HÀNG TOÀN QUỐC
 
BO DO BD83414HCM-BDTT180
360.000 VNĐ
 
 
A2346VN-A200
400.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG, KM GIẢM 60K/1SP  
 
D716VN-D350
700.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-KM GIẢM 90K/1SP  
 
D1616VN-BE-D180
360.000 VNĐ
KM GIẢM 50K/1SP  
 
D219VN-D165
330.000 VNĐ
KM GIẢM 55K/1SP  
 
D118VN-D200
400.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-KM GIẢM 40K/1SP  
 
D7114VN-D300
600.000 VNĐ
KM GIAM 110K/1SP  
 
DAM D4274PG-D90
180.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ 50K (SL CÒN 60 CÁI)  
HẾT HÀNG HCM
 
S6446VN-S300
600.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D4826VN-D190
380.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG, KM GIẢM 50K/1SP  
 
D8416VN-D300
600.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-KM GIẢM 80K/1SP  
 
D8116VN-D300
600.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-KM GIẢM 90K/1SP  
 
D6016VN-D250
500.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-KM GIẢM 70K/1SP  
 
D5116VN-D210
420.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-KM GIẢM 50K/1SP  
 
D4616VN-D400
800.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-KM GIẢM 100K/1SP  
 
D1616VN-D290
580.000 VNĐ
GIẢM GIÁ 100K/1SP  
 
S81114VN-S400
800.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG KM GIẢM 150K/1SP  
 
SET SG1094S-S220
440.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG (ÁO 100K-CHÂN VÁY 120K)  
 
D726VN-D220
440.000 VNĐ
KM GIẢM 60K/1SP  
 
D946VN-D125
250.000 VNĐ
GIẢM GIÁ 30K/1SP  
 
DAM D77104VN-D200
400.000 VNĐ
KM GIẢM 85K/1SP  
 
D1716VN-D290
580.000 VNĐ
GIẢM GIÁ 80K/1SP  
 
S22114VN-S300
600.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-KM 80K/1SET  
 
S2318SG-S300
600.000 VNĐ
KM GIẢM 70K/1SP  
 
AO A5174PG-A120
240.000 VNĐ
THANH LÝ GIÁ 70K/1SP-SL CÒN ÍT  
 
A8346LT-A90
220.000 VNĐ
SX GIÁ XƯỞNG SL 20 GIÁ 75K  
HÀNG ĐANG MAY
 
D8446LT-D150
260.000 VNĐ
SX GIÁ XƯỞNG SL 20 GÁ 100K  
HÀNG ĐANG MAY
 
Q9595LT-Q120
240.000 VNĐ
SX GIÁ XƯỞNG SL 20 GIÁ 100K  
HÀNG ĐANG MAY
 
DAM D3854N-D200
400.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
BD5556LT-BD150
300.000 VNĐ
16-05 CÓ HÀNG (SX SL 20 GIÁ 130K) CHẤT MANGO SẠN  
HÀNG ĐANG MAY
 
SXGXHCM121-170
340.000 VNĐ
SX SL 30 GIÁ 140K  
HÀNG ĐANG MAY
 
BỘ ĐỒ THUN NHUNG LT4315BD115
230.000 VNĐ
THANH LÝ GIÁ 80K HẾT LÔ MÀU 18  
 
D2226VN-D165
330.000 VNĐ
THANH LÝ GIÁM 45K  
 
D6216VN-D200
400.000 VNĐ
KM 50K/1SP, MUA HẾT LO GIẢM 100K/1SP  
 
AT2234T-AT80
160.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ GIÁ 50K (SLCÒN <35)  
HẾT HÀNG HCM
 
DAM D4114VL-D120
240.000 VNĐ
THANH LÝ GIÁ 70K  
 
A1618SG-A125
250.000 VNĐ
THANH LÝ GIÁ 60K  
 
A1718SG-A120
240.000 VNĐ
THANH LÝ GIÁ 70K (HCM HẾT HÀNG)  
 
AO A6114VN-A130
260.000 VNĐ
THANH LÝ GIÁ 80K  
 
DAM D4874V-D200
400.000 VNĐ
GIẢM ĐẾN 80K  
 
AO A5555RN-A115
230.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LO GIÁ 70K  
 
A3846VN-A120
240.000 VNĐ
GIẢM ĐẾN 40K  
 
A1918SG-A125
250.000 VNĐ
GIẢM ĐẾN 40K  
 
AO A1284PG-A120
240.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
A2118SG-A125
250.000 VNĐ
GIẢM GIÁ ĐẾN 40K  
 
A2018SG-A140
280.000 VNĐ
GIẢM ĐẾN 50K  
 
A3746VN-A120
240.000 VNĐ
GIẢM ĐẾN 40K  
 
A2646VN-A130
260.000 VNĐ
10-05 GIẢM ĐẾN 35K  
 
A1646VN-A125
250.000 VNĐ
KM GIẢM 35K/1SP  
 
A3346VN-A150
300.000 VNĐ
GIẢM 50K/1SP  
 
AO KIEU A5104RN-A120
240.000 VNĐ
GIẢM GIÁ ĐẾN 35K  
 
S5526-S400
800.000 VNĐ
KHUYẾN MÃI GIẢM ĐẾN 130K  
 
BO DO BD2184PG-BD170
340.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
BD9999LT-BD90
180.000 VNĐ
SP HẾT MÀU 12 - MÀU 13  
 
BD9998LT-BD90
180.000 VNĐ
SP CHỈ CÒN MÀU 4  
 
SXGXHCM116-200
400.000 VNĐ
SX GIÁ XƯỞNG GIẢM ĐẾN 70K  
HÀNG ĐANG MAY
 
D6846VN-D220
440.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S546VN-S230
460.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
A4126VN-A70
140.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
SXGXHCM115-200
400.000 VNĐ
SX GIÁ XƯỞNG GIẢM 50K  
HÀNG ĐANG MAY
 
A4846VN-A140
280.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
HẾT HÀNG HCM
 
A2546VN-A140
280.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG LẠI  
 
A4926VN-A135
270.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG LẠI  
 
DAM D5134T-D350
700.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
BD5126VN-BD150
300.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AO KIEU A6374V-A150
300.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
BO DO S3074PG-BD170
340.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AK61104VN-AK350
700.000 VNĐ
GIẢM GIÁ 140K  
 
BO DO BD2984PG-BD80
160.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AO A1864VN-A160
320.000 VNĐ
SL 30 GIẢM 20K/1SP  
 
Trang 1/25: 1, 2, 3 ... 23, 24, 25  Tiếp
 

PHÒNG KINH DOANH

CHI NHÁNH HÀ NỘI

(Ms Nguyễn Ý)
Mobi: : 0977 205 407


(Mr Hoàng Chức)
Mobi: : 0985 252 333


CHI NHÁNH HCM
(Ms  Nguyễn Vẹn)
Mobi: 0938 954 124

(Ms Thanh Thảo)
Mobi: : 0908 660 770
 
HỆ THỐNG ĐẠI LÝ BÁN LẺ


 
   
  Số lượt truy cập: 10799969 - Đang Online: 855