SHOPGIASI.VN (SẢN XUẤT THỜI TRANG)
Shopgiasi.vn
BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1
 
 
Tên sản phẩm: Giá từ: đến
 
DANH MỤC SẢN PHẨM
 

CHI NHÁNH-HCM


PHÒNG KINH DOANH

(Ms Nguyễn Vẹn)
Mobi: 0938 954 124

(Ms Trúc Mai)
Mobi: 0965 121 649

(Ms Hà)
Mobi: 0905 217 633

(Ms Kim Ngân)
Mobi: 0906 580 315

(Ms Thúy Quỳnh)
Mobi: 0902 74 36 79

(Ms My)
Mobi: 0993 410 665


(Ms Thúy Vy)
Mobi: 0934 011 215


(Mr Nhật Bình)
Mobi: 0903 963 360


(Ms Vân Phương)
Mobi: 0903 949 414

GÓP Ý-PHÀN NÀN

(Mr Nguyễn Vũ Linh)

Mobi: : 0908 314 344


 

Sản phẩm mới
D2985VN-D180
270.000 VNĐ
05-09 CÓ HÀNG  
HÀNG ĐANG MAY
 
D1485VN-D220
330.000 VNĐ
05-09 CÓ HÀNG  
HÀNG ĐANG MAY
 
D1085VN-D230
345.000 VNĐ
05-09 CÓ HÀNG  
HÀNG ĐANG MAY
 
S485VN-S280
420.000 VNĐ
05-09 CÓ HÀNG  
HÀNG ĐANG MAY
 
D1185VN-D270
405.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
BD1875VN-BD260
390.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AT3985VN-AT100
150.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S5875VN-S230
345.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
CV2075VN-CV200
300.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D785VN-D250
375.000 VNĐ
05-09 CÓ HÀNG  
HÀNG ĐANG MAY
 
D6875VN-D210
315.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D5975VN-D250
375.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D5775VN-D220
330.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S5856VN-S320
480.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
A4626VN-A150
225.000 VNĐ
GIẢM GIÁ 20K/1SP  
 
AT1385VN-AT110
165.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AT285VN-A120
180.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S5275VN-S270
405.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D5375VN-D210
315.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D5475VN-D310
465.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D5075VN-D270
405.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D3074VN-D260
390.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AT8814V-AT120
180.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S2675VN-S300
450.000 VNĐ
SP CÒN ÁO KHOÁC-ĐẦM ĐANG MAY  
 
A3975VN-A190
285.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D4775VN-D240
360.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
A3275VN-A130
195.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D4575VN-D230
345.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AT4075VN-A100
150.000 VNĐ
ĐÂ CÓ HÀNG  
 
D3775VN-D250
375.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S2875VN-S275
412.500 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D775VN-D300
450.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D2275VN-D260
390.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D2475VN-D220
330.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D2175VN-D220
330.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D1575VN-D245
367.500 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D1275VN-D190
285.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
BD1175VN-BD300
450.000 VNĐ
GIẢM GIÁ 70K/1SP (THANH LÝ HẾT LÔ 180K)  
 
S22114VN-S300
450.000 VNĐ
GIAM 80K/SET  
 
A23104RN-A105
157.500 VNĐ
GIẢM GIÁ 25K/1SP  
 
A1618SG-A125
187.500 VNĐ
GIẢM GIÁ 25K/1SP  
 
S2999VN-S400
600.000 VNĐ
GIẢM GIÁ 100K  
 
A5174PG-A120
180.000 VNĐ
KM GIẢM 30K/1SP  
 
D1775VN-D300
450.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D875VN-D220
330.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
A275VN-A130
195.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S375VN-S360
540.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D26189PG-D200
300.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
DAM D5134T-D350
525.000 VNĐ
HÀNG ĐANG MAY  
HÀNG ĐANG MAY
 
D1375VN-D220
330.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S675VN-S260
390.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S175VN-S220
330.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
A5956VN-A165
247.500 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D3956VN-D200
300.000 VNĐ
HÀNG ĐANG MAY  
HÀNG ĐANG MAY
 
DAM D5274V-D200
300.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D4156VN-D150
225.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D3256VN-D210
315.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG LẠI  
 
S5156VN-S210
315.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D4556VN-D230
345.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S3856VN-S210
315.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D575VN-D220
330.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D5756VN-D200
300.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D4756VN-D250
375.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D4656VN-D195
292.500 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D4356VN-D235
352.500 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D4056VN-D265
397.500 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
CV3356VN-CV160
240.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D219VN-D100
150.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
JS5056VN-JS260
390.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D5574V-D180
270.000 VNĐ
 
 
D4956VN-D210
315.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
A4256VN-A100
150.000 VNĐ
CÓ HÀNG  
 
S2556VN-S260
390.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D3556VN-D250
375.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S21114VN-S400
600.000 VNĐ
 
 
S2656VN-S235
352.500 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D2356VN-D220
330.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG LẠI  
 
LT9246BD-BD150
225.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
A4126VN-A70
105.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG (SP CHỈ CÒ MÀU 1)  
 
S30114VN-S400
600.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
SET S5374V-S300
450.000 VNĐ
ĐÃ CO HÀNG LẠI  
 
D2856VN-D220
330.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S1856VN-S260
390.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D1956VN-D180
270.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D1475VN-D230
345.000 VNĐ
ORDER SX  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
D3156VN-D200
300.000 VNĐ
KM GIẢM GIÁ 40K/1SP  
 
D8416VN-D300
450.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-KM GIẢM 80K/1SP  
 
BD5716VN-BD250
375.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S1116VN-S320
480.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S78114VN-S350
525.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG (SP CHỈ CÒN MÀU 1)  
 
AK75114VN-AK250
375.000 VNĐ
GIẢM GIÁ 50K/1SP  
 
BD65114VN-BD220
330.000 VNĐ
GIẢM GIÁ 20K/1SP  
 
AK29114VN-AK350
525.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ GIÁ 180K  
 
DAM D1114VN-D200
300.000 VNĐ
THANH LÝ BỎ MẪU GIẢM ĐẾN 100K/SP  
 
BD56104VN-BD300
405.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG (GIẨM GIÁ 50K/1SP)  
 
BO DO BD92414V-BDTT150
225.000 VNĐ
GIẢM GIA 50K/1SP  
 
DAM D964V-D135
202.500 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ 80K  
 
BO DO BD42414T-BDTT135
202.500 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG (HẾT MÀU 1 & 3 & 8 & 9)  
 
DAM D4534V-D250
375.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
Trang 1/26: 1, 2, 3 ... 24, 25, 26  Tiếp
 

CHI NHÁNH HÀ NỘI

CHI NHÁNH HÀ NỘI

(Mr Hoàng Chức)
Mobi: : 0985 252 333


(Ms Nguyễn Ý)
Mobi: : 0977 205 407


(Ms Đỗ Hương)
Mobi: : 0978 845 303

(Ms Đinh Hương)
Mobi: 0169 9669 169

(Ms Thu Hà)
Mobi: : 0164 360 2595
(Ms Duyên)
Mobi: 0976 363 689


Ms Thúy Hiên
Mobi: 0983 857 146GÓP Ý - PHÀN NÀN

(Mr Nguyễn Vũ Linh)

Mobi: : 0908 314 344
 
HỆ THỐNG ĐẠI LÝ BÁN LẺ 
   
  Số lượt truy cập: 13052185 - Đang Online: 125