SHOPGIASI.VN (SẢN XUẤT THỜI TRANG)
Shopgiasi.vn
BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1
 
 
Tên sản phẩm: Giá từ: đến
 
DANH MỤC SẢN PHẨM
 

CHI NHÁNH-HCM

PHÒNG KINH DOANH

(Ms Nguyễn Vẹn)
Mobi: 0938 954 124

(Ms Trúc Mai)
Mobi: 0965 121 649

(Ms Hà)
Mobi: 0905 217 633

(Ms Kim Ngân)
Mobi: 0906 580 315

(Ms Thúy Quỳnh)
Mobi: 0902 74 36 79

(Ms Ngọc Quỳnh)
Mobi: 0933 129 229

(Mr Quang Lập)
Mobi: 0938 536 638


(Ms Phương)
Mobi: 0903 94 94 14

(Ms My)
Mobi: 0993 410 665


(Ms Trang)
Mobi: 0934872 735


(Ms Thúy Vy)
Mobi: 0934 011 215


(Mr Văn Đức)
Mobi: 0977 133 188


(Mr Nhật Bình)
Mobi: 0903 963 360


(Ms Trần Duyên)
Mobi: 0938 766.088

GÓP Ý-PHÀN NÀN

(Mr Nguyễn Vũ Linh)

Mobi: : 0908 314 344


 

 

Sản phẩm mới
D4356VN-D235
470.000 VNĐ
08-07 CÓ HÀNG  
HÀNG ĐANG MAY
 
JS5056VN-JS260
520.000 VNĐ
08-07 CÓ HÀNG  
HÀNG ĐANG MAY
 
DAM D5274V-D200
400.000 VNĐ
 
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
S5156VN-S210
420.000 VNĐ
05-07 CÓ HÀNG  
HÀNG ĐANG MAY
 
D4956VN-D210
420.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
A4256VN-A100
200.000 VNĐ
CÓ HÀNG  
 
S2556VN-S260
520.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D2456VN-D185
370.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG LẠI  
 
D3556VN-D250
500.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
DAM D5134T-D350
700.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S3456VN-S270
540.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S2656VN-S235
470.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
HN-DAM-11D-60
120.000 VNĐ
 
 
HN-DAM-10D-60
120.000 VNĐ
 
 
HN-DAM-09D-60
120.000 VNĐ
 
 
D4156VN-D150
300.000 VNĐ
 
HÀNG ĐANG MAY
 
D3956VN-D200
400.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S3856VN-S210
420.000 VNĐ
4-7 CÓ HÀNG  
HÀNG ĐANG MAY
 
D2356VN-D220
440.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG LẠI  
 
LT9246BD-BD150
300.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
A4126VN-A70
140.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG (SP CHỈ CÒ MÀU 1)  
 
D2856VN-D220
440.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S1856VN-S260
520.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D1956VN-D180
360.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D3256VN-D210
420.000 VNĐ
SP TẠM HẾT HÀNG  
HẾT HÀNG TOÀN QUỐC
 
D3156VN-D200
400.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D8416VN-D300
600.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-KM GIẢM 80K/1SP  
 
BD5716VN-BD250
500.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S1116VN-S320
640.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S78114VN-S350
700.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG (SP CHỈ CÒN MÀU 1)  
 
BD65114VN-BD220
440.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S2999VN-S400
800.000 VNĐ
 
 
AO KHOAC AK17114VN-AK250
500.000 VNĐ
 
 
DAM D1114VN-D200
400.000 VNĐ
THANH LÝ BỎ MẪU GIẢM ĐẾN 100K/SP  
 
BD56104VN-BD300
540.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
BO DO BD92414V-BDTT150
300.000 VNĐ
MUA 5 SP TẶNG PMH 100.000Đ  
 
DAM D964V-D135
270.000 VNĐ
THANH LÝ GIÁ 80K  
HẾT HÀNG HCM
 
BO DO BD42414T-BDTT135
270.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG (HẾT MÀU 1 & 3 & 8 & 9)  
 
DAM D4534V-D250
500.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D2014VL-D140
280.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D35123H-D120
240.000 VNĐ
 
 
D34123H-D125
250.000 VNĐ
 
 
A1946VN-A100
200.000 VNĐ
 
 
AO A2229RN-A60
120.000 VNĐ
 
 
AK2316HD-AK300
600.000 VNĐ
 
 
J226VN-J305
610.000 VNĐ
THANH LÝ GIẢM ĐẾN 80K  
 
AO A1864VN-A160
320.000 VNĐ
GIẢM GIÁ 50K/1SP  
 
A1284PG-A120
240.000 VNĐ
GIẢM GIÁ 35K/1SP  
 
A23104RN-A105
210.000 VNĐ
GIẢM GIÁ 25K/1SP  
 
D020615LT-D70
140.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
A1546VN-A130
260.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG, GIẢM 35K/1SP  
 
D956VN-D200
400.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S22114VN-S300
Liên hệ
 
 
CV1094VN-CV120
240.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
A4846VN-A140
280.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D030615LT-D70
140.000 VNĐ
 
 
A010615LT-D70
140.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D2256VN-D300
600.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D1456VN-D250
500.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S356VN-300
600.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG LẠI  
 
A9746VN-A135
270.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
A1156VN-A130
260.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D656LT-D140
280.000 VNĐ
 
 
D1656VN-D220
440.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D1756VN-D200
400.000 VNĐ
HẾT HÀNG  
HẾT HÀNG TOÀN QUỐC
 
S9346VN-S250
500.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D7746LT-D150
300.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG LẠI  
 
D9846VN-D180
360.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D9646VN - D190
380.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
A2546VN-A140
280.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG LẠI  
 
QUA BANH MILO-HGD50
100.000 VNĐ
 
 
S5946VN-S300
600.000 VNĐ
 
 
HN1344BD-HN150
300.000 VNĐ
SP CHỈ CÒN SIZE M  
 
D6016VN-D180
360.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D3716VN-D185
370.000 VNĐ
 
 
D9546VN-D200
400.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
A9046VN-A120
240.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D71114VN-D210
420.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D3546VN-D185
370.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
D6746VN-D150
300.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG LẠI  
 
D1346VN-D230
460.000 VNĐ
 
 
D816VN-D170
340.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D4916VN-D270
540.000 VNĐ
 
 
D4216VN-D250
500.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D7174V-D180
360.000 VNĐ
 
 
D68104VN-D220
440.000 VNĐ
 
 
LT BO DO KATE 05-90
180.000 VNĐ
 
 
LT BO DO KATE 04-105
210.000 VNĐ
 
 
LTBO DO KATE 03-95
190.000 VNĐ
 
 
A8216VN-A200(5PT)
400.000 VNĐ
GIẢM GIÁ 40K/1SP  
 
D4446VN-D220
440.000 VNĐ
 
 
BD100414-JS100
200.000 VNĐ
 
 
JS7646HCM-JS190
380.000 VNĐ
 
 
D01223VN-D200
400.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
BD7846LT-BD150
300.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG (ĐÃ CÓ MÀU 3)  
 
D4246VN-D200
400.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-SP CHỤP HÌNH THẬT  
 
BD6946VN-BD230
460.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-SP CHỤP HÌNH THẬT  
 
D1001RN-D350
700.000 VNĐ
 
 
D1004RN-D200
400.000 VNĐ
 
 
Trang 1/25: 1, 2, 3 ... 23, 24, 25  Tiếp
 

CHI NHÁNH HÀ NỘI

CHI NHÁNH HÀ NỘI

(Mr Hoàng Chức)
Mobi: : 0985 252 333


(Ms Nguyễn Ý)
Mobi: : 0977 205 407


(Ms Duyên)
Mobi: 0976 363 689

(Ms Đinh Hương)
Mobi: 0169 9669 169

(Ms Thoa)
Mobi: 094 868 2009

(Ms Nga)
Mobi: 096 7444 738

Mr Lâm
Mobi: 0938 326 234


Ms Thúy Hiên
Mobi: 0983 857 146


Ms Thị Trang
Mobi: 01669 964 008


(Ms Đỗ Hương)
Mobi: : 0978 845 303


GÓP Ý - PHÀN NÀN

(Mr Nguyễn Vũ Linh)


Mobi: : 0908 314 344
 
HỆ THỐNG ĐẠI LÝ BÁN LẺ


 
   
  Số lượt truy cập: 11783817 - Đang Online: 316