SHOPGIASI.VN (SẢN XUẤT THỜI TRANG)
Shopgiasi.vn
BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1BARNER1
 
 
Tên sản phẩm: Giá từ: đến
 
DANH MỤC SẢN PHẨM
 

THÔNG TIN MỚI 

Sản phẩm mới
S4146VN-S165
330.000 VNĐ
 
HÀNG ĐANG MAY
 
D4246VN-D200
400.000 VNĐ
 
HÀNG ĐANG MAY
 
SXGXHCM048-A130
260.000 VNĐ
GIẢM GIÁ ĐẾN 50K, 10 NGÀY GIAO HÀNG  
HÀNG ĐANG MAY
 
BD3946VN-BD220
440.000 VNĐ
SX GIÁ XƯỞNG GIẢM ĐẾN 80K  
HÀNG ĐANG MAY
 
D89114VN-D255
510.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-MÀU 4  
 
SXGXHCM005-BD180
360.000 VNĐ
ODER 10 NGÀY GIAO HÀNG-GIẢM GIÁ ĐẾN 70K  
HÀNG ĐANG MAY
 
DAM D3854N-D200
400.000 VNĐ
 
HÀNG ĐANG MAY
 
A8216VN-A200
400.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-GIẢM ĐẾN 100K  
 
D8116VN-D300
600.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-GIẢM ĐẾN 150K  
 
D726VN-D220
440.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG, GIẢM ĐẾN 100K  
 
A2426VN-A85
170.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D1616VN-BE-D180
360.000 VNĐ
GIẢM GIÁ ĐẾN 100K  
 
SET S3737RN-S250
500.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG, GIẢM GIÁ ĐẾN 100K  
 
A1926VN-A130
260.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-GIẢM ĐẾN 35K  
 
D3726VN-D140
280.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-GIẢM GIÁ ĐẾN 40K  
 
D3646VN-D150
300.000 VNĐ
GIẢM ĐẾN 50K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
SXGXHCM054-S190
380.000 VNĐ
GIẢM ĐẾN 30K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
A2646VN-A130
260.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
A3116VN-A170
340.000 VNĐ
22-04 CÓ HÀNG  
HÀNG ĐANG MAY
 
SXGXHCM053-A120
240.000 VNĐ
GIẢM ĐẾN 40K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
A3346VN-A150
300.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
TỎI ĐEN
245.000 VNĐ
 
 
D946VN-D125
250.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AO A5174PG-A120
240.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-GIẢM 15K  
 
A2446VN-A160
320.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
A2546VN-A140
280.000 VNĐ
22-04 CÓ HÀNG  
HÀNG ĐANG MAY
 
D1616VN-D290
580.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG -GIẢM ĐẾN 100K  
 
AO KIEU A5104RN-A120
240.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG-GIẢM GIÁ ĐẾN 20K  
 
S3046VN-S170
340.000 VNĐ
 
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
S2946VN-S220
440.000 VNĐ
 
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
A1946VN-A130
260.000 VNĐ
24-04 CÓ HÀNG  
HÀNG ĐANG MAY
 
AO A4104RN-A120
240.000 VNĐ
CÓ HÀNG GIẢM ĐẾN 40K  
 
A1646VN-A125
250.000 VNĐ
SX GIÁ XƯỞNG GIẢM ĐẾN 35K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
A1918SG-A125
250.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D3716VN-D290
580.000 VNĐ
KM GIẢM ĐẾN 110K  
 
A2746VN-A180
360.000 VNĐ
 
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
ÁO SƠ MI NỮ LT3015A-A110
220.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D816VN-D250
500.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG (CÓ KM GIẢM ĐẾN 100K)  
 
AO KIEU A6374V-A150
300.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
A1546VN-A130
260.000 VNĐ
20-04 CÓ HÀNG  
 
BO DO S3074PG-BD170
340.000 VNĐ
NHẬN ODER 15 NGÀY GIAO HÀNG  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
LT3415A-130
260.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
BD5026VN-BD175
350.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AO A1884PG-A115
230.000 VNĐ
THANH LÝ HẾT LÔ GIÁ 50K  
HẾT HÀNG HCM
 
BO DO BD2184PG-BD170
340.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D2226VN-D165
330.000 VNĐ
THANH LÝ GIẢM ĐẾN 40K/1SP  
 
S626VN-S230
460.000 VNĐ
 
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
AO A11104T-A115
230.000 VNĐ
THANH LÝ GIẢM ĐẾN 30K/1SP  
 
A1818SG-A140
280.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
A2346VN-A200
400.000 VNĐ
20-04 CÓ HÀNG  
HÀNG ĐANG MAY
 
S2318SG-S300
600.000 VNĐ
KHUYẾN MÃI ĐẾN 115K  
 
SXGXHCM018-150
Liên hệ
 
HÀNG ĐANG MAY
 
DAM D4874V-D200
400.000 VNĐ
GIẢM ĐẾN 80K  
 
SXGXHCM015-D350
700.000 VNĐ
 
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
SXGXHCM009-A125
250.000 VNĐ
SX GIÁ XƯỞNG GIẢM ĐẾN 30K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
SXGXHCM008-J250
Liên hệ
SX GIÁ XƯỞNG GIẢM ĐẾN 70K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
AO L915A-A90
180.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AO SO MI LT2915A-A100
200.000 VNĐ
 
 
AO SO MI LT3115A-A100
200.000 VNĐ
 
 
AO SO MI LT3215A-A100
200.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
PGT10000-D250
Liên hệ
SX GIÁ XƯỞNG GIẢM ĐẾN 70K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
LT0123A-A85
170.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
J226VN-J305
610.000 VNĐ
THANH LÝ GIẢM ĐẾN 80K  
 
LT3615BD-BD105
210.000 VNĐ
20-04 CÓ HÀNG  
HÀNG ĐANG MAY
 
CHIẾT KHẤU ĐẠI LÝ
Liên hệ
 
 
S4026VN-S255
510.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
A1526VN-A155
310.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
A326VN-A175
350.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
S5526-S400
800.000 VNĐ
20-04 CÓ HÀNG  
HÀNG ĐANG MAY
 
CV44114VN-CV100
200.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
BỘ ĐỒ THUN NHUNG LT4315BD115
230.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
BO DO BD3399V-BDTT125
250.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AO A1864B-A160
320.000 VNĐ
SL 30 GIẢM 20K/1SP (DỰ KIẾN CÓ HÀNG 20->27/04)  
HÀNG ĐANG MAY
 
S2526VN-S275
550.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
BD3826VN-BD160
320.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
A2126VN-A145
290.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
BD3926VN-BD140
280.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
DAM D5134T-D350
700.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
D4826VN-D190
380.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
PGT100012-A125
250.000 VNĐ
SX GIÁ XƯỞNG GIẢM ĐẾN 40K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN BÁN LẺ
Liên hệ
 
 
A3746VN-A120
240.000 VNĐ
SX GIÁ XƯỞNG GIẢM ĐẾN 40K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
A1618SG-A125
250.000 VNĐ
GIẢM GIÁ ĐẾN 40K  
 
BO DO BD100414-JS100
200.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
PGT03-A125
Liên hệ
SX GIÁ XƯỞNG GIẢM ĐẾN 40K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
A3846VN-A120
240.000 VNĐ
SX GIÁ XƯỞNG GIẢM ĐẾN 40K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
PGT100001-D200
400.000 VNĐ
SX GIÁ XƯỞNG GIẢM ĐẾN 50K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
A2518PG-A125
250.000 VNĐ
SX GIÁ XƯỞNG GIẢM 40K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
PGT225347-BD250
500.000 VNĐ
SX GIÁ XƯỞNG GIẢM 100K  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
DANH SÁCH NHÂN VIÊN KINH DOANH
Liên hệ
 
 
SẢN XUẤT GIÁ XƯỞNG
Liên hệ
 
 
D716VN-D350
700.000 VNĐ
MUA 2 TẶNG PMH 100.000Đ  
 
CHAN GOI 2 TRONG 1 VINA-HGD85
170.000 VNĐ
MUA 10 TẶNG PMH 100.000Đ  
 
PGT04-A125
Liên hệ
ODER 05 SP TẶNG PMH 100.000Đ  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
LT11103AK-AK110
220.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
AO LT1015A-A100
200.000 VNĐ
ĐÃ CÓ HÀNG  
 
DAM D1054HT-D250
500.000 VNĐ
ODER 5 TẶNG PMH 200.000Đ  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
PGT01-D230
Liên hệ
TẶNG PMH 50.000Đ  
HÀNG ORDER SẢN XUẤT
 
BO DO BD92414V-BDTT150
300.000 VNĐ
MUA 5 SP TẶNG PMH 100.000Đ  
 
Trang 1/23: 1, 2, 3 ... 21, 22, 23  Tiếp
 

PHÒNG KINH DOANH

CHI NHÁNH HÀ NỘI

(Ms Nguyễn Ý)
Mobi: : 0977 205 407


(Mr Hoàng Chức)
Mobi: : 0985 252 333


CHI NHÁNH HCM
(Ms  Nguyễn Vẹn)
Mobi: 0938 954 124

(Ms Thanh Thảo)
Mobi: : 0908 660 770
 
HỆ THỐNG ĐẠI LÝ BÁN LẺ


 
   
  Số lượt truy cập: 10107795 - Đang Online: 149